Profile Pejabat

Dr. Eng. Rifadli Bahsuan, S.T., M.T Dr. Eng. Rifadli Bahsuan, S.T., M.T
Kepala Dinas
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 197404032001121003

Ir. Hj. Asna Kasim Ir. Hj. Asna Kasim
Sekretaris
Pangkat : IV/b - Pembina Tk. I
Nip. 196412151992032003

Rachmiyati Taki, SE Rachmiyati Taki, SE
Kepala Sub Bagian Program
Pangkat : III/b - Penata Muda Tk. I
Nip. 197807292010012001

Riry Amelia Bau, S.Kom Riry Amelia Bau, S.Kom
Kepala Sub Bagian Adm. Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Pangkat : Penata Tingkat I
Nip. 19800319 200312 2 008

Multazam Adam, ST Multazam Adam, ST
Kepala Bidang Sumber Daya Air
Pangkat : III/d - Penata Tk. I
Nip. 197108222006041005

Antum H. Abdullah, ST Antum H. Abdullah, ST
Kepala Bidang Bina Marga
Pangkat : IV/a - Pembina
Nip. 196812301989021001

Roulan Shamin, ST., MT Roulan Shamin, ST., MT
Kepala Bidang Penataan Ruang
Pangkat : IV/b - Pembina Tk. I
Nip. 196812121999031009

Zainuddin Monoarfa, ST. Zainuddin Monoarfa, ST.
Kepala Bidang Cipta Karya
Pangkat : IV/a - Pembina
Nip. 196807052000031010